นพ.องอาจ บวรสกุลวงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้, ศูนย์สุขภาพสตรี

ความชำนาญพิเศษ :

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรสาขาสูตินรีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาออกตรวจ :

วันจันทร์
14:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
14:00 - 18:00 น.
วันพุธ
14:00 - 18:00 น.
วันพฤหัสบดี
14:00 - 18:00 น.
วันศุกร์
14:00 - 18:00 น.
วันเสาร์
13:00 - 17:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์นครธน กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย