บริษัทพันธมิตร รพ.นครธน


ลูกค้าองค์กร
และ โรงเรียนคู่สัญญา


โรงพยาบาลนครธน พร้อมสำหรับการให้บริการที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้ากลุ่มบริษัทพันธมิตร และโรงเรียนคู่สัญญา อาทิ


    ตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งใน และ นอกสถานที่
    ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ทั้งใน และ นอกสถานที่
    ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
    ตรวจสุขภาพเพื่อต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
    สัญญารักษาพยาบาล (ส่วนลดค่ายา, ค่า Lab, ค่า X-ray, ค่าห้อง)
    ประกันกลุ่ม ส่วนลดพิเศษกรณีเกินวงเงินคุ้มครองบริษัทบริษัทคู่สัญญา รพ.นครธน

กลุ่มบริษัท

 • บริษัท ตรีสานพริ้นติ้ง จำกัด
 • บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
 • อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุและศูนย์กายภาพบำบัด
 • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยแพทย์เฉพาะทางอัครา Akkara CARE
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มโรงเรียน รพ.นครธน

กลุ่มโรงเรียน

 • โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
 • โรงเรียนนพรัตน์

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย