อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ปี 2018 - รางวัล Allianz Ayudhya Hospital Service Awards ประเภทการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม

ปี 2017 - รางวัล Allianz Ayudhya Hospital Service Awards ประเภทการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม

ปี 2017 - รางวัล Allianz Ayudhya Hospital Service Awards ประเภทการประสานงานยอดเยี่ยม

ปี 2015 - รางวัล Allianz Ayudhya Most Admired Awards

ปี 2015 - รางวัล Allianz Ayudhya Excellent Check up Awards ประเภทการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 1

ปี 2014 - รางวัล Allianz Ayudhya Most Admired Awards

ปี 2013 - รางวัล Allianz Ayudhya Most Admired Awards

ปี 2011 - รางวัล Allianz Ayudhya Most Admired Awards

ปี 2010 - รางวัล Best Practice of Ayudha Allianz C.P. Hospital Service Awards

ปี 2010 - รางวัล Best Customer Service Awards

ปี 2008 - รางวัล Best Customer Service Awards

เมืองไทยประกันชีวิต

ปี 2016 - รางวัล Muang Thai Life Assurance Modern Hospital Awards ประเภทด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร ดีเด่น

ปี 2016 - รางวัล Muang Thai Life Assurance Modern Hospital Awards ประเภทด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ ชนะเลิศอันดับ 1

ไทยประกันชีวิต

ปี 2012 - รางวัล Best Healthcare Partner

เอไอเอ

ปี 2014 - รางวัล Hospital Quality Awards ระดับ Platinum Awards

ปี 2011 - รางวัล Hospital Quality Awards ระดับ Platinum Awards

ปี 2009 - รางวัล Hospital Quality Awards ระดับ Platinum Awards

โตเกียวมารีน

ปี 2011 - รางวัล Platinum Elegance Awards

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย