นพ.ทศพล สุรวัฒนาวงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ความชำนาญพิเศษ :

  • ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางด้าน Clinical Neurophysiology สาขา Critical-Care EEG (CC-EEG)ประเทศสหรัฐอเมริกา (American Board of Clinical Neurophysiology)
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางด้าน Clinical Neurophysiology สาขา Epilepsy Monitoring (EM)ประเทศสหรัฐอเมริกา (American Board of Clinical Neurophysiology)
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางด้าน Clinical Neurophysiology สาขา General Clinical Neurophysiology (CNP)ประเทศสหรัฐอเมริกา (American Board of Clinical Neurophysiology)
  • Certification of Completion University Hospitals Cleveland Medical Center Neurological Institute,EEG/Epilepsy Intensive Course, United States of America (Highest score in final examination)
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ :

วันเสาร์
7:00 - 20:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์สมองและระบบประสาท

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย