นพ.นิรุจิ แสงสมส่วน

ศูนย์ทางการแพทย์ :

คลินิกระงับปวด, ศูนย์อายุรกรรม

ความชำนาญพิเศษ :

  • วิสัญญีวิทยา
  • เวชศาสตร์ความปวด

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด แพทยศาสตร์ศิริราชพยาล
  • ประกาศนียบัตร Training Program in Regional Anesthesia and pain medicine,Nagoya University Hospital,Nagoya University Graduate School of Medicine,Japan

เวลาออกตรวจ :

วันอังคาร (สัปดาห์ที่ 1,3)
17:00 - 20:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ คลินิกระงับปวด

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย