เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าองค์กร

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

- การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด, มนุษยศาสตร์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ
- เพศหญิง - ชาย อายุไม่เกิน 22-45 ปี
- ประสบการณ์การขาย 0-2 ปี
- มีรถยนต์ส่วนตัว
- ใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel) พื้นฐานได้
- เปิดสัญญา - ต่ออายุสัญญาการรักษาพยาบาล ให้กับบริษัทในพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแล
- เสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพ, วัคซีน, และบริการด้านสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแล
- สรุปยอดขายตรวจสุขภาพประจำปี, วัคซีน, เคลือบฟลูออไรด์ ที่ตนเองรับผิดชอบทุกเดือน
- ถ้าเคยทำงานในโรงพยาบาล หรือการแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โทร. 0-2450-9925 (เบอร์ตรง), 0-2450-9999 และส่งใบสมัครพร้อม ผลงานแนบได้ที่ [email protected]

Share :

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย