พญ.จุฑาภรณ์ อุทัยแสน

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์สุขภาพสตรี

ความชำนาญพิเศษ :

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาสูตินรีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • ประกาศนียบัตรการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

เวลาออกตรวจ :

วันอังคาร
8:00 - 20:00 น.
วันพุธ
8:00 - 18:00 น.
วันศุกร์
8:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
8:00 - 16:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์สุขภาพสตรี

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย