พญ.ดาสินี พุทธเจริญทอง

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์วิสัญญี

ความชำนาญพิเศษ :

  • วิสัญญีวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา แพทยสภา
  • ประกาศนียบัตรการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน จาก Nagoya University Graduate School of Medicine

เวลาออกตรวจ :

-

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์วิสัญญี

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย