นพ.วัฒนา มหัทธนกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์กระดูกสันหลัง

ความชำนาญพิเศษ :

  • ประสาทศัลยศาสตร์

ประวัติการศึกษา :

  • BSc in Neuroscience (เกียรตินิยมอับดับ 1) University of London
  • แพทยศาสตรบัณฑิต University of London
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์ ประเทศอังกฤษ
  • Combined Orthopedic and Neurosurgery Spinal, James Cook University Hospital Middleborough ประเทศอังกฤษ
  • Cerebrovascular, Macquarie University Sydney ประเทศออสเตรเลีย

เวลาออกตรวจ :


Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์กระดูกสันหลัง

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย