พญ.สุภัทรา ปวรางกูร

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์อายุรกรรม

ความชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาออกตรวจ :

วันจันทร์
7:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
7:00 - 18:00 น.
วันพุธ
7:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี
7:00 - 18:00 น.
วันศุกร์
7:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์
7:00 - 16:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์อายุรกรรม

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย