นพ.พีรวัส สรรค์ธีรภาพ

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ความชำนาญพิเศษ :

  • ประสาทศัลยศาสตร์
  • รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยสภา
  • วุฒิบัตร สาขประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
  • วุฒิบัตร อนุสาขาสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ :

วันพุธ (สัปดาห์ที่ 1,2,3)
16:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 3)
8:00 - 12:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์สมองและระบบประสาท

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย