ผศ.นพ.อิทธิชัย ศักดิ์อรุณชัย

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ความชำนาญพิเศษ :

  • ประสาทศัลยศาสตร์
  • รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตร อนุสาขาสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Advanced Cerebrovascular Surgery, Fujita Health University, Nagoya, Japan
  • Cerebrovascular and Skull Base Surgery, Teishinkai Stroke Center Hospital Sapporo, Japan

เวลาออกตรวจ :

วันจันทร์
16:00 - 20:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์สมองและระบบประสาท

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย