รศ.นพ.สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์กระดูกสันหลัง

ความชำนาญพิเศษ :

  • วิสัญญีวิทยา, การระงับปวด

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา ประเทศไทย
  • วุฒิบัตรอนุสาขาการเวชศาสตร์ความปวด ประเทศไทย
  • Visiting fellowship of Pain Management, Blaustein Pain Treatment Center, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD, USA
  • Certificate of Endoscopic for facet joint, sacroiliac joint, intradiscal decompression and nucleus therapy
  • Institute of Functional & Clinical Anatomy
  • University Medical Center of Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany

เวลาออกตรวจ :


Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์กระดูกสันหลัง

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย