นพ.อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์หัวใจ

ความชำนาญพิเศษ :

  • แพทย์ที่ปรึกษาและมัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificate of Training Coronary Intervention., Kurashiki Central Hospital, Kurashiki, Okayama, Japan

เวลาออกตรวจ :


Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์หัวใจ

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย