นพ.ธนพล โอฬาระชิน

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์หัวใจ

ความชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ
  • ประกาศนียบัตรสรีระวิทยาหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาออกตรวจ :

วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 3)
8:00 - 12:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์หัวใจ

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย