ผศ.นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์
  • โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรสาขาอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาออกตรวจ :

วันอังคาร
9:30 - 14:30 น.
วันพุธ
11:00 - 14:30 น.
วันพุธ
16:30 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
9:30 - 14:30 น.
วันศุกร์
9:30 - 14:30 น.
วันเสาร์
10:00 - 20:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์สุขภาพเด็ก

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย