พญ.วาสนา ปัญจชัยพรพล

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์สุขภาพเด็ก, คลินิกนมแม่

ความชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาออกตรวจ :

วันจันทร์
8:30 - 19:30 น.
วันอังคาร
8:30 - 14:00 น.
วันพฤหัสบดี
8:30 - 19:30 น.
วันศุกร์
8:30 - 20:00 น.
วันเสาร์
8:00 - 15:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์สุขภาพเด็ก

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย