ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์ทันตกรรม

ความชำนาญพิเศษ :

  • ทันตกรรมทั่วไป
  • ทันตกรรมจัดฟัน

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกชั้นสูง ทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ :

วันอังคาร (สัปดาห์ที่ 1)
11:00 - 20:00 น.
วันพุธ (สัปดาห์ที่ 3)
11:00 - 20:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์ทันตกรรม

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย