ทพญ.ศุภางค์ จันทร์ทน

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์ทันตกรรม

ความชำนาญพิเศษ :

  • ทันตกรรมทั่วไป
  • ทันตกรรมบดเคี้ยว

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันกรรมบดเคี้ยว และความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนุมัติบัตร สาขา ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ :

วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1,2)
16:00 - 20:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์ทันตกรรม

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย