ทพ.เอมวลี ฤดีจรัสวัลย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์ทันตกรรม

ความชำนาญพิเศษ :

  • ทันตกรรมทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ศัลยศาสตร์ช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ :

วันจันทร์
15:30 - 20:00 น.
วันพุธ (สัปดาห์ที่ 1,3)
9:00 - 12:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์ทันตกรรม

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย