นพ.สกลการ เสี้ยจันทร์บริบูรณ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาออกตรวจ :

วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 1,3)
17:00 - 20:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์สุขภาพเด็ก

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย