นพ.รุ่งโรจน์ เบญจรัตนภาคี

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์ผิวหนังและความงาม

ความชำนาญพิเศษ :

  • ตจวิทยา
  • กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Clinical observership program in Laser and Dermatologic Surgery, Department of Dermatology, Severance Hospital, Yonsei University
  • ประกาศนียบัตรอนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาตร์ตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ :

วันจันทร์
8:00 - 14:00 น.
วันอาทิตย์
9:00 - 17:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์ผิวหนังและความงาม

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย