พญ.ธัญพิชชา ฉัตรอัศวปรีดา

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์ผิวหนังและความงาม

ความชำนาญพิเศษ :

  • ตจวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาตจศัลยศาสตร์ ฝ่ายอายุรศาตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • Clinical observership program in Laser and Dermatologic Surgery, Department of Dermatology, Severance Hospital, Yonsei University

เวลาออกตรวจ :

วันพฤหัสบดี
9:00 - 20:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์ผิวหนังและความงาม

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย