พญ.ประภาพร วิไลพันธุ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

ศูนย์สุขภาพเด็ก, ศูนย์ภูมิแพ้

ความชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขา กุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • ประกาศนียบัตรตจวิยา (โรคผิวหนังทั่วไป) โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาออกตรวจ :

วันจันทร์
8:00 - 19:00 น.
วันอังคาร
8:00 - 15:00 น.
วันพุธ
11:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
11:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์
8:00 - 19:00 น.
วันอาทิตย์
8:00 - 19:00 น.

Share :  

ทีมแพทย์ ศูนย์สุขภาพเด็ก

เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย